TB Tạm ngưng cung cấp nước đường số 10 (Kinh Dương Vương-Bà Hom), đường số 13 (đường số 8- đường số 10), hẻm 217 Bà Hom Phường 13 Quận 6 từ 11h00 ngày 04/7/2019 đến 14h00 ngày 04/7/2019.

1/07/2019 3:56:53 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường số 10 (Kinh Dương Vương-Bà Hom), đường số 13 (đường số 8- đường số 10), hẻm 217 Bà Hom Phường 13 Quận 6 từ 11h00 ngày 04/7/2019 đến 14h00 ngày 04/7/2019.