TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Gia Phú (số chẵn)(Phạm Phú Thứ- Cao Văn Lầu), đường Mai Xuân Thưởng (số chẵn)(Võ Văn Kiệt-Phạm Văn Chí), đường Cao Văn Lầu (số lẻ)(Võ Văn Kiệt-Phạm Văn Chí), đường Phạm Văn Chí (số lẻ)(Phạm Phú Thứ- Cao Văn Lầu) từ 9h00 ngày 05/7/2019 đến 12h00 ngày 05/7/2019.

2/07/2019 3:01:42 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Gia Phú (số chẵn)(Phạm Phú Thứ- Cao Văn Lầu), đường Mai Xuân Thưởng (số chẵn)(Võ Văn Kiệt-Phạm Văn Chí), đường Cao Văn Lầu (số lẻ)(Võ Văn Kiệt-Phạm Văn Chí), đường Phạm Văn Chí (số lẻ)(Phạm Phú Thứ- Cao Văn Lầu) từ 9h00 ngày 05/7/2019 đến 12h00 ngày 05/7/2019.