TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Phạm Thế Hiển (dãy số lẻ- từ Liên Tỉnh 5 đến Cầu Bà Tàng), đường Liên Tỉnh 5 (dãy số chẵn- từ Phạm Thế Hiển-Bùi Minh Trực), đường Tạ Quang Bửu (dãy số chẵn- từ Liên Tỉnh 5 đến hẻm 2385 Phạm Thế Hiển) từ 8h30 đến 11h00 thứ tư ngày 10/7/2019.

8/07/2019 3:32:42 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Phạm Thế Hiển (dãy số lẻ- từ Liên Tỉnh 5 đến Cầu Bà Tàng), đường Liên Tỉnh 5 (dãy số chẵn- từ Phạm Thế Hiển-Bùi Minh Trực), đường Tạ Quang Bửu (dãy số chẵn- từ Liên Tỉnh 5 đến hẻm 2385 Phạm Thế Hiển) từ 8h30 đến 11h00 thứ tư ngày 10/7/2019.