TB Tạm ngưng cung cấp nước toàn bộ các tuyến đường, hẻm thuộc phường 13 Quận 6 từ 22h00 ngày 09/7/2019 đến 03h00 ngày 10/7/2019.

8/07/2019 3:34:19 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước toàn bộ các tuyến đường, hẻm thuộc phường 13 Quận 6 từ 22h00 ngày 09/7/2019 đến 03h00 ngày 10/7/2019.