TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Gia Phú và các hẻm (số lẻ)(Phạm Phú Thứ - Mai Xuân Thưởng), đường Mai Xuân Thưởng và các hẻm(số chẵn)(Võ Văn Kiệt-Gia Phú), đường Phạm Phú Thứ và các hẻm(số chẵn)(Võ Văn Kiệt-Gia Phú), đường Võ Văn Kiệt và các hẻm(Cao Văn Lầu-Lò Gốm), đường Bình Tiên và các hẻm(số lẻ)(Võ Văn Kiệt-Phạm Văn Chí), đường Phạm Văn Chí và các hẻm(số lẻ)(Bình Tiên-Lò Gốm), đường Lò Gốm và các hẻm (Võ Văn Kiệt-Phạm Văn Chí) từ 9h00 ngày 11/7/2019 đến 12h00 ngày 11/7/2019.

8/07/2019 3:42:42 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Gia Phú và các hẻm (số lẻ)(Phạm Phú Thứ - Mai Xuân Thưởng), đường Mai Xuân Thưởng và các hẻm(số chẵn)(Võ Văn Kiệt-Gia Phú), đường Phạm Phú Thứ và các hẻm(số chẵn)(Võ Văn Kiệt-Gia Phú), đường Võ Văn Kiệt và các hẻm(Cao Văn Lầu-Lò Gốm), đường Bình Tiên và các hẻm(số lẻ)(Võ Văn Kiệt-Phạm Văn Chí), đường Phạm Văn Chí và các hẻm(số lẻ)(Bình Tiên-Lò Gốm), đường Lò Gốm và các hẻm (Võ Văn Kiệt-Phạm Văn Chí) từ 9h00 ngày 11/7/2019 đến 12h00 ngày 11/7/2019.