TB Tạm ngưng cung cấp nước toàn bộ tuyến đường Trần Hưng Đạo, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Đừng, Chiêu Anh Các, Bùi Hữu Nghĩa, Nhiêu Tâm, Đào Tấn, Trần Tuấn Khải và các hẻm Phường 5,6 Quận 5 từ 22h00 thứ 4 ngày 10/7/2019 đến 05h00 ngày 11/7/2019 và từ 22h00 thứ 5 ngày 11/7/2019 đến 05h00 ngày 12/7/2019.

9/07/2019 10:41:58 a.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước toàn bộ tuyến đường Trần Hưng Đạo, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Đừng, Chiêu Anh Các, Bùi Hữu Nghĩa, Nhiêu Tâm, Đào Tấn, Trần Tuấn Khải và các hẻm Phường 5,6 Quận 5 từ 22h00 thứ 4 ngày 10/7/2019 đến 05h00 ngày 11/7/2019 và từ 22h00 thứ 5 ngày 11/7/2019 đến 05h00 ngày 12/7/2019.