TB Tạm ngưng cung cấp nước toàn bộ khu vực phường 1, quận 6 từ 22h00 ngày 11/7/2019 đến 05h00 ngày 12/7/2019 và từ 22h00 ngày 12/7/2019 đến 05h00 ngày 13/7/2019.

11/07/2019 3:35:44 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước toàn bộ khu vực phường 1, quận 6 từ 22h00 ngày 11/7/2019 đến 05h00 ngày 12/7/2019 và từ 22h00 ngày 12/7/2019 đến 05h00 ngày 13/7/2019.