TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Nguyễn Thị Tần và các hẻm nhánh thuộc dãy số chẵn (từ Dạ Nam đến Tạ Quang Bửu), hẻm 125 Nguyễn Thị Tần từ 11h00 đến 14h00 thứ ba ngày 16/7/2019.

12/07/2019 2:07:18 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Nguyễn Thị Tần và các hẻm nhánh thuộc dãy số chẵn (từ Dạ Nam đến Tạ Quang Bửu), hẻm 125 Nguyễn Thị Tần từ 11h00 đến 14h00 thứ ba ngày 16/7/2019.