TB tạm ngưng cung cấp nước Đường Võ Văn Kiệt (số lẻ)(từ Chung cư City Gates đến cầu Rạch Cây) từ 09 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút, thứ Năm ngày 08/8/2019.

6/08/2019 9:54:28 a.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước Đường Võ Văn Kiệt (số lẻ)(từ Chung cư City Gates đến cầu Rạch Cây) từ 09 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút, thứ Năm ngày 08/8/2019.