TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Phạm Thế Hiển (dãy số lẻ- từ Liên Tỉnh 5 đến cầu Bà Tàng), đường Bùi Minh Trực (dãy số chẵn- từ Liên Tỉnh 5 đến cuối đường) từ 9h00 đến 11h30 thứ năm ngày 08/8/2019.

6/08/2019 10:10:40 a.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Phạm Thế Hiển (dãy số lẻ- từ Liên Tỉnh 5 đến cầu Bà Tàng), đường Bùi Minh Trực (dãy số chẵn- từ Liên Tỉnh 5 đến cuối đường) từ 9h00 đến 11h30 thứ năm ngày 08/8/2019.