TB tạm ngưng cung cấp nước Đường Võ Văn Kiệt (số chẵn) (An Dương Vương - Cầu Rạch Cây), Phường 16 - Quận 8.Đường Trần Văn Kiểu (Song Hành - Vành Đai), Phường 10 - Quận 6.Đường Vành Đai (Song Hành - Đường số 88), Phường 10 - Quận 6.Đường Song Hành (Vành Đai - Đường số 35), Phường 10 - Quận 6.Đường số 35 (Song Hành - Đường số 88), Phường 10 - Quận 6 từ 09 giờ 00 phút, ngày 08/8/2019 đến 18 giờ 00 phút ngày 08/8/2019.

6/08/2019 1:55:16 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước Đường Võ Văn Kiệt (số chẵn) (An Dương Vương - Cầu Rạch Cây), Phường 16 - Quận 8.Đường Trần Văn Kiểu (Song Hành - Vành Đai), Phường 10 - Quận 6.Đường Vành Đai (Song Hành - Đường số 88), Phường 10 - Quận 6.Đường Song Hành (Vành Đai - Đường số 35), Phường 10 - Quận 6.Đường số 35 (Song Hành - Đường số 88), Phường 10 - Quận 6 từ 09 giờ 00 phút, ngày 08/8/2019 đến 18 giờ 00 phút ngày 08/8/2019.