TB tạm ngưng cung cấp nước Đường Phạm Thế Hiển (dãy số lẻ - từ Liên Tỉnh 5 đến Cầu Bà Tàng), Đường Bùi Minh Trực (dãy số chẵn - từ Liên Tỉnh 5 đến cuối đường) từ 23h00’ thứ Ba, ngày 13/8/2019 đến 04h30’ thứ Tư, ngày 14/8/2019

9/08/2019 10:19:39 a.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước Đường Phạm Thế Hiển (dãy số lẻ - từ Liên Tỉnh 5 đến Cầu Bà Tàng), Đường Bùi Minh Trực (dãy số chẵn - từ Liên Tỉnh 5 đến cuối đường) từ 23h00’ thứ Ba, ngày 13/8/2019 đến 04h30’ thứ Tư, ngày 14/8/2019