TB tạm ngưng cung cấp nước: Tuyến đường Tỉnh Lộ 10 (dãy số lẻ từ Võ Văn Vân đến Cầu Bà Hom), Nguyễn Cửu Phú, Nguyễn Văn Cự, Lê Ngung, đường Cầu Kinh, Đường Số 1, 3 và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực phường Tân Tạo A, quận Bình Tân.Tuyến đường Tỉnh Lộ 10 (dãy số chẵn từ Võ Văn Vân đến Cầu Bà Hom) và các đường, hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Tân Tạo, quận Bình Tân từ 08 giờ 30 phút,ngày 15/8/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 15/8/2019.

14/08/2019 9:05:46 a.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Tuyến đường Tỉnh Lộ 10 (dãy số lẻ từ Võ Văn Vân đến Cầu Bà Hom), Nguyễn Cửu Phú, Nguyễn Văn Cự, Lê Ngung, đường Cầu Kinh, Đường Số 1, 3 và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực phường Tân Tạo A, quận Bình Tân.Tuyến đường Tỉnh Lộ 10 (dãy số chẵn từ Võ Văn Vân đến Cầu Bà Hom) và các đường, hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Tân Tạo, quận Bình Tân từ 08 giờ 30 phút,ngày 15/8/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 15/8/2019.