TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Cao Lỗ (Ngã tư Cao Lỗ - Tạ Quang Bửu đến Cuối đường Cao Lỗ).Đường Tạ Quang Bửu (số lẻ) (Số nhà 715 – Số nhà 783).Các tuyến đường 130, 152, 204, 232, 270 Cao Lỗ.Các tuyến đường 643, 715, 783 Tạ Quang Bửu từ 09 giờ 00 phút, ngày 21/8/2019 đến 15 giờ 00 phút ngày 21/8/2019.

16/08/2019 4:30:54 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Cao Lỗ (Ngã tư Cao Lỗ - Tạ Quang Bửu đến Cuối đường Cao Lỗ).Đường Tạ Quang Bửu (số lẻ) (Số nhà 715 – Số nhà 783).Các tuyến đường 130, 152, 204, 232, 270 Cao Lỗ.Các tuyến đường 643, 715, 783 Tạ Quang Bửu từ 09 giờ 00 phút, ngày 21/8/2019 đến 15 giờ 00 phút ngày 21/8/2019.