TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến đường số 7, Quốc Lộ 1A (dãy số chẵn từ đường số 7 đến ranh huyện HócMon) và các hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực Phường Bình Hưng Hòa B quận Bình Tân từ 22h00 ngày 20/8/2019 đến 05h00 ngày 21/8/2019.

19/08/2019 11:14:34 a.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến đường số 7, Quốc Lộ 1A (dãy số chẵn từ đường số 7 đến ranh huyện HócMon) và các hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực Phường Bình Hưng Hòa B quận Bình Tân từ 22h00 ngày 20/8/2019 đến 05h00 ngày 21/8/2019.