TB tạm ngưng cung cấp nước:Tuyến Đường Số 10 và các đường, hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân từ 13 giờ 00 phút, ngày 20/8/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 20/8/2019.TB tạm ngưng cung cấp nước: Tuyến hẻm 931, 951, 977, 981, 985 Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.Tuyến hẻm 147 Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, quận Bình Tân từ 13 giờ 00 phút, ngày 21/8/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 21/8/2019.

19/08/2019 4:34:12 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước:Tuyến Đường Số 10 và các đường, hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân từ 13 giờ 00 phút, ngày 20/8/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 20/8/2019.TB tạm ngưng cung cấp nước: Tuyến hẻm 931, 951, 977, 981, 985 Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.Tuyến hẻm 147 Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, quận Bình Tân từ 13 giờ 00 phút, ngày 21/8/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 21/8/2019.