TB tạm ngưng cung cấp nước tuyến hẻm 118 Liên khu 5-6 Phường Bình Hưng hòa B Quận Bình Tân từ 10h00 ngày 21/8/2019 đến 11h00 ngày 21/8/2019.

20/08/2019 3:54:58 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước tuyến hẻm 118 Liên khu 5-6 Phường Bình Hưng hòa B Quận Bình Tân từ 10h00 ngày 21/8/2019 đến 11h00 ngày 21/8/2019.