TB tạm ngưng cung cấp nước: tuyến Đường Số 1, Đường Số 18, Lê Trọng Tấn (dãy số chẵn từ Phạm Đăng Giảng đến Quốc Lộ 1A), Phạm Đăng Giảng (dãy số chẵn từ Lê Trọng Tấn đến Đường Số 18), Quốc Lộ 1A (dãy số lẻ từ Lê Trọng Tấn đến Đường Số 18) và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân từ 08 giờ 30 phút, ngày 23/8/2019 đến 11 giờ 30 phút ngày 23/8/2019.

21/08/2019 3:47:48 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: tuyến Đường Số 1, Đường Số 18, Lê Trọng Tấn (dãy số chẵn từ Phạm Đăng Giảng đến Quốc Lộ 1A), Phạm Đăng Giảng (dãy số chẵn từ Lê Trọng Tấn đến Đường Số 18), Quốc Lộ 1A (dãy số lẻ từ Lê Trọng Tấn đến Đường Số 18) và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân từ 08 giờ 30 phút, ngày 23/8/2019 đến 11 giờ 30 phút ngày 23/8/2019.