TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến hẻm 345,357 Bình Thành, Phường Bình Hưng Hòa B Quận Bình Tân từ 13h00 ngày 22/8/2019 đến 16h00 ngày 22/8/2019.

21/08/2019 3:49:37 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến hẻm 345,357 Bình Thành, Phường Bình Hưng Hòa B Quận Bình Tân từ 13h00 ngày 22/8/2019 đến 16h00 ngày 22/8/2019.