TB tạm ngưng cung cấp nước: Tuyến Đường Số 14, 16, đường Miếu Gò Xoài, Gò Xoài (dãy số chẵn từ Lê Văn Quới đến Đường Số 16), Lê Văn Quới (dãy số chẵn từ Đường Số 14 đến Gò Xoài) và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân.Từ 08 giờ 30 phút, ngày 03/9/2019 đến 11 giờ 30 phút ngày 03/9/2019.và tạm ngưng cung cấp nước: Tuyến Đường Số 1, Đường Số 18, Lê Trọng Tấn (dãy số chẵn từ Phạm Đăng Giảng đến Quốc Lộ 1A), Phạm Đăng Giảng (dãy số chẵn từ Lê Trọng Tấn đến Đường Số 18), Quốc Lộ 1A (dãy số lẻ từ Lê Trọng Tấn đến Đường Số 18) và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.Từ 23 giờ 00 phút, ngày 03/9/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 04/9/2019.

29/08/2019 4:53:21 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Tuyến Đường Số 14, 16, đường Miếu Gò Xoài, Gò Xoài (dãy số chẵn từ  Lê Văn Quới đến Đường Số 16), Lê Văn Quới (dãy số chẵn từ Đường Số 14 đến Gò Xoài) và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân.Từ 08 giờ 30 phút, ngày 03/9/2019 đến 11 giờ 30 phút ngày 03/9/2019.và tạm ngưng cung cấp nước: Tuyến Đường Số 1, Đường Số 18, Lê Trọng Tấn (dãy số chẵn từ Phạm Đăng Giảng đến Quốc Lộ 1A), Phạm Đăng Giảng (dãy số chẵn từ Lê Trọng Tấn đến Đường Số 18), Quốc Lộ 1A (dãy số lẻ từ Lê Trọng Tấn đến Đường Số 18) và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.Từ 23 giờ 00 phút, ngày 03/9/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 04/9/2019.