TB Công bố thông tin về việc bà Dương Quỳnh Nga không còn là thành viên Ban kiểm soát

4/09/2019 3:28:16 p.m.

Vui lòng xem nội dung chi tiết tại đây: