TB Tạm ngưng cung cấp nước toàn bộ các tuyến đường trên địa bàn phường 10, 11 quận 6; phường 16 quận 8; phường An Lạc, An Lạc A, Bình Trị Đông B quận Bình Tân;.....từ 22h00 ngày 07/9/2019 đến 05h00 ngày 08/9/2019.

4/09/2019 3:53:13 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước toàn bộ các tuyến đường trên địa bàn phường 10, 11 quận 6; phường 16 quận 8; phường An Lạc, An Lạc A, Bình Trị  Đông B quận Bình Tân;.....từ 22h00 ngày 07/9/2019 đến 05h00 ngày 08/9/2019.