TB Tạm ngưng cung cấp nước Toàn bộ các tuyến đường, hẻm thuộc địa bàn phường 4 quận 5 Từ 09 giờ 30 phút, ngày 10/09/2019 đến 12 giờ 00 phút ngày 10/09/2019.

6/09/2019 4:00:25 a.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước Toàn bộ các tuyến đường, hẻm thuộc địa bàn phường 4 quận 5 Từ 09 giờ 30 phút, ngày 10/09/2019 đến 12 giờ 00 phút ngày 10/09/2019.