TB tạm ngưng cung cấp nước:Tuyến đường Hương Lộ 2 (dãy số lẻ từ Đất Mới đến Tân Hòa Đông) và các đường, hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.Tuyến đường Mã Lò (dãy số chẵn từ Ấp Chiến Lược đến Hương Lộ 2), Đất Mới (dãy số lẻ từ Ấp Chiến Lược đến Hương Lộ 2), Hương Lộ 2 (dãy số lẻ từ Mã Lò đến Đất Mới) và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.Từ 23 giờ 00 phút, ngày 12/9/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 13/9/2019.

6/09/2019 9:16:52 a.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước:Tuyến đường Hương Lộ 2 (dãy số lẻ từ Đất Mới đến Tân Hòa Đông) và các đường, hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.Tuyến đường Mã Lò (dãy số chẵn từ Ấp Chiến Lược đến Hương Lộ 2), Đất Mới (dãy số lẻ từ Ấp Chiến Lược đến Hương Lộ 2), Hương Lộ 2 (dãy số lẻ từ Mã Lò đến Đất Mới) và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.Từ 23 giờ 00 phút, ngày 12/9/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 13/9/2019.