TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Hậu Giang (số chẵn) (Mai Xuân Thưởng – Hẻm 178 Hậu Giang).Đường Lê Quang Sung (số lẻ) (Mai Xuân Thưởng – Minh Phụng).Hẻm 219, 229, 235 Mai Xuân Thưởng.Từ 22 giờ 00 phút, ngày 11/9/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 12/9/2019.

9/09/2019 6:18:12 a.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Hậu Giang (số chẵn) (Mai Xuân Thưởng – Hẻm 178 Hậu Giang).Đường Lê Quang Sung (số lẻ) (Mai Xuân Thưởng – Minh Phụng).Hẻm 219, 229, 235 Mai Xuân Thưởng.Từ 22 giờ 00 phút, ngày 11/9/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 12/9/2019.