TB tạm ngưng cung cấp nước: Tuyến Đường Số 14, 16, đường Miếu Gò Xoài, Gò Xoài (dãy số chẵn từ Lê Văn Quới đến Đường Số 16), Lê Văn Quới (dãy số chẵn từ Đường Số 14 đến Gò Xoài) và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân.Từ 22 giờ 30 phút, ngày 13/9/2019 đến 02 giờ 30 phút ngày 14/9/2019.Tuyến đường Tỉnh Lộ 10 (dãy số chẵn từ nhà số 304 đến Đất Mới), Đất Mới (dãy số chẵn từ Tỉnh Lộ 10 đến Hương Lộ 2) và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.Tuyến đường Tỉnh Lộ 10 (dãy số chẵn từ Đất Mới đến Mã Lò), Đất Mới (dãy số lẻ từ Tỉnh Lộ 10 đến Hương Lộ 2) và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.Từ 22 giờ 30 phút, ngày 16/9/2019 đến 02 giờ 30 phút ngày 17/9/2019.

9/09/2019 10:19:08 a.m.

 

TB tạm ngưng cung cấp nước: Tuyến Đường Số 14, 16, đường Miếu Gò Xoài, Gò Xoài (dãy số chẵn từ  Lê Văn Quới đến Đường Số 16), Lê Văn Quới (dãy số chẵn từ Đường Số 14 đến Gò Xoài) và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân.Từ 22 giờ 30 phút, ngày 13/9/2019 đến 02 giờ 30 phút ngày 14/9/2019.Tuyến đường Tỉnh Lộ 10 (dãy số chẵn từ nhà số 304 đến Đất Mới), Đất Mới (dãy số chẵn từ Tỉnh Lộ 10 đến Hương Lộ 2) và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.Tuyến đường Tỉnh Lộ 10 (dãy số chẵn từ Đất Mới đến Mã Lò), Đất Mới (dãy số lẻ từ Tỉnh Lộ 10 đến Hương Lộ 2) và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.Từ 22 giờ 30 phút, ngày 16/9/2019 đến 02 giờ 30 phút ngày 17/9/2019.