B tạm ngưng cung cấp nước: Tuyến Đường Số 7, Quốc Lộ 1A (dãy số chẵn từ Đường Số 7 đến ranh huyện Hóc Môn) và các hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.Từ 22 giờ 00 phút, ngày 13/9/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 14/9/2019.

11/09/2019 7:36:18 a.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Tuyến Đường Số 7, Quốc Lộ 1A (dãy số chẵn từ Đường Số 7 đến ranh huyện Hóc Môn) và các hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.Từ 22 giờ 00 phút, ngày 13/9/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 14/9/2019.