TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Phạm Thế Hiển (dãy số lẻ - từ cầu Chánh Hưng đến cầu Mật, Đường Chánh Hưng (dãy số lẻ - từ Phạm Thế Hiển đến Tạ Quang Bửu), Các tuyến đường, hẻm nằm giao cắt với Phạm Thế Hiển, Chánh Hưng thuộc phường 4, quận 8 Từ 21h00’ ngày 30/9/2019 đến 05h00’ ngày 01/10/2019.

27/09/2019 8:33:51 a.m.

 TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Phạm Thế Hiển (dãy số lẻ - từ cầu Chánh Hưng đến cầu Mật, Đường Chánh Hưng (dãy số lẻ - từ Phạm Thế Hiển đến Tạ Quang Bửu), Các tuyến đường, hẻm nằm giao cắt với Phạm Thế Hiển, Chánh Hưng thuộc phường 4, quận 8 Từ 21h00’ ngày 30/9/2019 đến 05h00’ ngày 01/10/2019.