TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Phạm Thế Hiển (dãy số lẻ-từ Dương Quang Đông đến cầu Chánh Hưng);Đường Phạm Hùng (dãy số chẵn–từ Phạm Thế Hiển đến Tạ Quang Bửu);Đường Dương Bạch Mai,Dương Quang Đông ( Phạm Thế Hiển-Tạ Quang Bửu);Đường Tạ Quang Bửu (dãy số chẵn–từ Dương Bạch Mai đến Phạm Hùng);Từ 09 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, thứ Ba ngày 01/10/2019

27/09/2019 8:49:55 a.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Phạm Thế Hiển (dãy số lẻ-từ Dương Quang Đông đến cầu Chánh Hưng);Đường Phạm Hùng (dãy số chẵn–từ Phạm Thế Hiển đến Tạ Quang Bửu);Đường Dương Bạch Mai,Dương Quang Đông ( Phạm Thế Hiển-Tạ Quang Bửu);Đường Tạ Quang Bửu (dãy số chẵn–từ Dương Bạch Mai đến Phạm Hùng);Từ 09 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, thứ Ba ngày 01/10/2019