TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Tạ Quang Bửu (dãy số lẻ - từ QL50 đến cầu Tạ Quang Bửu).Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút, thứ Tư, ngày 02/10/2019;

27/09/2019 8:57:05 a.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Tạ Quang Bửu (dãy số lẻ - từ QL50 đến cầu Tạ Quang Bửu).Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút, thứ Tư, ngày 02/10/2019;