TB tạm ngưng cung cấp nước: Bên đường và các hẻm sau Cao Đạt (số chẵn) (Trần Bình Trọng – Cuối Đường),897 Trần Hưng Đạo,875 Trần Hưng Đạo,756 Võ Văn Kiệt Từ 22 giờ 00 phút, ngày 09/10/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 10/10/2019, Từ 22 giờ 00 phút, ngày 10/10/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 11/10/2019, Từ 22 giờ 00 phút, ngày 11/10/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 12/10/2019.TB tạm ngưng cung cấp nước: Hai bên đường và các hẻm thuộc tuyến đường sau Bùi Hữu Nghĩa (Trần Hưng Đạo – Đào Tấn), Chiêu Anh Các (Bùi Hữu Nghĩa – Nhiêu Tâm), Nhiêu Tâm (Nghĩa Thục – Chiêu Anh Cát) Từ 22 giờ 00 phút, ngày 12/10/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 13/10/2019.

8/10/2019 11:11:41 a.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Bên đường và các hẻm sau Cao Đạt (số chẵn) (Trần Bình Trọng – Cuối Đường),897 Trần Hưng Đạo,875 Trần Hưng Đạo,756 Võ Văn Kiệt Từ 22 giờ 00 phút, ngày 09/10/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 10/10/2019, Từ 22 giờ 00 phút, ngày 10/10/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 11/10/2019, Từ 22 giờ 00 phút, ngày 11/10/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 12/10/2019.TB tạm ngưng cung cấp nước: Hai bên đường và các hẻm thuộc tuyến đường sau Bùi Hữu Nghĩa (Trần Hưng Đạo – Đào Tấn), Chiêu Anh Các (Bùi Hữu Nghĩa – Nhiêu Tâm), Nhiêu Tâm (Nghĩa Thục – Chiêu Anh Cát) Từ 22 giờ 00 phút, ngày 12/10/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 13/10/2019.