TB tạm ngưng cung cấp nước: Toàn bộ các tuyến đường, hẻm thuộc địa bàn phường 8 quận 5.Từ 9 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút ngày 16/10/2019.Từ 23 giờ 30 phút, ngày 16/10/2019 đến 03 giờ 00 phút ngày 17/10/2019.

14/10/2019 8:56:00 a.m.
  • TB tạm ngưng cung cấp nước: Toàn bộ các tuyến đường, hẻm thuộc địa bàn phường 8 quận 5.Từ 9 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút ngày 16/10/2019.Từ 23 giờ 30 phút, ngày 16/10/2019 đến 03 giờ 00 phút ngày 17/10/2019.