TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Hậu Giang (số chẵn) (Mai Xuân Thưởng – Hẻm 178 Hậu Giang).Đường Lê Quang Sung (số lẻ) (Mai Xuân Thưởng – Minh Phụng).Hẻm 219, 229, 235 Mai Xuân Thưởng.Từ 09 giờ 00 phút, ngày 17/10/2019 đến 12 giờ 00 phút ngày 17/10/2019.Từ 22 giờ 00 phút, ngày 18/10/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 19/10/2019.

15/10/2019 4:54:30 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Hậu Giang (số chẵn) (Mai Xuân Thưởng – Hẻm 178 Hậu Giang).Đường Lê Quang Sung (số lẻ) (Mai Xuân Thưởng – Minh Phụng).Hẻm 219, 229, 235 Mai Xuân Thưởng.Từ 09 giờ 00 phút, ngày 17/10/2019 đến 12 giờ 00 phút ngày 17/10/2019.Từ 22 giờ 00 phút, ngày 18/10/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 19/10/2019.