TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Dương Bạch Mai (phía bên trái hướng từ Tạ Quang Bửu đến Phạm Thế Hiển).Từ 09 giờ 00 phút đến 15 giờ 00 phút, thứ Hai, ngày 21/10/2019;

16/10/2019 2:41:10 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Dương Bạch Mai (phía bên trái hướng từ Tạ Quang Bửu đến Phạm Thế Hiển).Từ 09 giờ 00 phút đến 15 giờ 00 phút, thứ Hai, ngày 21/10/2019;