TB Khu vực tạm ngưng cung cấp nước: Đường Lò Gốm (Bãi Sậy - Số nhà 963 Lò Gốm).Hẻm 69 Văn Thân.Đường Bãi Sậy (Bình Tiên - Lò Gốm).Đường Bình Tiên (số lẻ) (Bãi Sậy - Số nhà 231 Bình Tiên).Từ 22 giờ 00 phút, ngày 24/10/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 25/10/2019.

23/10/2019 3:53:29 p.m.

TB Khu vực tạm ngưng cung cấp nước: Đường Lò Gốm (Bãi Sậy - Số nhà 963 Lò Gốm).Hẻm 69 Văn Thân.Đường Bãi Sậy (Bình Tiên - Lò Gốm).Đường Bình Tiên (số lẻ) (Bãi Sậy - Số nhà 231 Bình Tiên).Từ 22 giờ 00 phút, ngày 24/10/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 25/10/2019.