TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Trương Đình Hội (Phú Định - An Dương Vương), Đường Phạm Đức Sơn (đường 44)(Trương Đình Hội - cầu 44);Từ 22h00 (thứ Ba) ngày 29/10/2019 đến 04h00 ngày 30/10/2019; Từ 22h00 (thứ Tư) ngày 30/10/2019 đến 04h00 ngày 31/10/2019; Từ 22h00 (thứ Năm) ngày 31/10/2019 đến 04h00 ngày 01/11/2019.Từ 22h00 (thứ Hai) ngày 04/11/2019 đến 04h00 ngày 05/11/2019.

25/10/2019 4:47:42 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Trương Đình Hội (Phú Định - An Dương Vương), Đường Phạm Đức Sơn (đường 44)(Trương Đình Hội - cầu 44);Từ 22h00 (thứ Ba) ngày 29/10/2019 đến 04h00 ngày 30/10/2019; Từ 22h00 (thứ Tư) ngày 30/10/2019 đến 04h00 ngày 31/10/2019; Từ 22h00 (thứ Năm) ngày 31/10/2019 đến 04h00 ngày 01/11/2019.Từ 22h00 (thứ Hai) ngày 04/11/2019 đến 04h00 ngày 05/11/2019.