TB tạm ngưng cung cấp nước: Hai bên đường và các hẻm thuộc tuyến đường sau: Đường số 16 (Gò Xoài – Cuối đường), Lê Văn Qưới (Gò Xoài – Đường số 8), Gò xoài (Lê Văn Qưới – Hẻm 154 Gò xoài), Đường số 14 (Lê Văn Qưới – Cuối đường),Miếu Gò Xoài (Đường số 16A – Đường số 14) Từ 09 giờ 00 phút, ngày 31/10/2019 đến 11 giờ 00 phút ngày 31/10/2019.

29/10/2019 11:46:43 a.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Hai bên đường và các hẻm thuộc tuyến đường sau: Đường số 16 (Gò Xoài – Cuối đường), Lê Văn Qưới (Gò Xoài – Đường số 8), Gò xoài (Lê Văn Qưới – Hẻm 154 Gò xoài), Đường số 14 (Lê Văn Qưới – Cuối đường),Miếu Gò Xoài (Đường số 16A – Đường số 14) Từ 09 giờ 00 phút, ngày 31/10/2019 đến 11 giờ 00 phút ngày 31/10/2019.