TB tạm ngưng cung cấp nước: Hai bên đường và các hẻm thuộc tuyến đường sau: Đường Minh Phụng (Hồng Bàng – Hậu Giang), Hẻm 751 Hồng Bàng Từ 22 giờ 00 phút, ngày 30/10/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 31/10/2019;

29/10/2019 4:21:09 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Hai bên đường và các hẻm thuộc tuyến đường sau: Đường Minh Phụng (Hồng Bàng – Hậu Giang), Hẻm 751 Hồng Bàng  Từ 22 giờ 00 phút, ngày 30/10/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 31/10/2019;