TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Phạm Thế Hiển (dãy số chẵn - từ cầu chữ Y đến cầu Mật);Từ 09h30 đến 11h00 thứ Tư, ngày 13/11/2019.

11/11/2019 11:11:43 a.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường  Phạm Thế Hiển (dãy số chẵn - từ cầu chữ Y đến cầu Mật);Từ 09h30 đến 11h00 thứ Tư, ngày 13/11/2019.