TB tạm ngưng cung cấp nước: Tuyến đường Mã Lò (dãy số chẵn từ Hương Lộ 2 đến Lê Văn Quới), Đất Mới (dãy số lẻ từ Hương Lộ 2 đến Lê Văn Quới), Hương Lộ 2 (dãy số chẵn từ Mã Lò đến Đất Mới), Lê Văn Quới (dãy số lẻ từ Mã Lò đến Đất Mới) và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.Từ 09 giờ 00 phút, ngày 20/11/2019 đến 11 giờ 30 phút ngày 20/11/2019.

15/11/2019 4:54:56 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Tuyến đường Mã Lò (dãy số chẵn từ Hương Lộ 2 đến Lê Văn Quới), Đất Mới (dãy số lẻ từ Hương Lộ 2 đến Lê Văn Quới), Hương Lộ 2 (dãy số chẵn từ Mã Lò đến Đất Mới), Lê Văn Quới (dãy số lẻ từ Mã Lò đến Đất Mới) và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.Từ 09 giờ 00 phút, ngày 20/11/2019 đến 11 giờ 30 phút ngày 20/11/2019.