TB tạm ngưng cung cấp nước: Tuyến đường Mã Lò (dãy số chẵn từ Hương Lộ 2 đến Lê Văn Quới), Đất Mới (dãy số lẻ từ Hương Lộ 2 đến Lê Văn Quới), Hương Lộ 2 (dãy số chẵn từ Mã Lò đến Đất Mới), Lê Văn Quới (dãy số lẻ từ Mã Lò đến Đất Mới) và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.Từ 23 giờ 00 phút, ngày 28/11/2019 đến 03 giờ 00 phút ngày 29/11/2019 Từ 23 giờ 00 phút, ngày 02/12/2019 đến 03 giờ 00 phút ngày 03/12/2019.

26/11/2019 4:54:11 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Tuyến đường Mã Lò (dãy số chẵn từ Hương Lộ 2 đến Lê Văn Quới), Đất Mới (dãy số lẻ từ Hương Lộ 2 đến Lê Văn Quới), Hương Lộ 2 (dãy số chẵn từ Mã Lò đến Đất Mới), Lê Văn Quới (dãy số lẻ từ Mã Lò đến Đất Mới) và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.Từ 23 giờ 00 phút, ngày 28/11/2019 đến 03 giờ 00 phút ngày 29/11/2019    Từ 23 giờ 00 phút, ngày 02/12/2019 đến 03 giờ 00 phút ngày 03/12/2019.