TB tạm ngưng cung cấp nước: Các tuyến đường, hẻm thuộc khu vực phường Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.Từ 20 giờ 00 phút, ngày 02/12/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 03/12/2019.

29/11/2019 3:12:56 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Các tuyến đường, hẻm thuộc khu vực phường Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.Từ 20 giờ 00 phút, ngày 02/12/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 03/12/2019.