TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Số 2B, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.Từ 09 giờ 00 phút, ngày 04/12/2019 đến 15 giờ 00 phút, ngày 04/12/2019.TB tạm ngưng cung cấp nước:Đường Lê Công Phép, Nguyễn Hới, Phan Đình Thông, Đường Số 1, 2, 3, 3D, 5, 5D, 7 KDC Lý Chiêu Hoàng, đường Kinh Dương Vương (dãy số lẻ từ nhà số 519 đến An Dương Vương), An Dương Vương (từ Đường Số 1 đến cầu Mỹ Thuận) và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực Phường An Lạc, quận Bình Tân.Đường Số 31, 38, 43, 59, đường An Dương Vương (dãy số lẻ từ Kinh Dương Vương đến Đường Số 1) và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực Phường 10, Quận 6.Đường Số 22A, 24A, 27, 29, 33 và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực Phường 11, Quận 6.Từ 23 giờ 00 phút, ngày 05/12/2019 đến 04 giờ 30 phút, ngày 06/12/2019.

3/12/2019 4:17:18 p.m.
  1. TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Số 2B, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.Từ 09 giờ 00 phút, ngày 04/12/2019 đến 15 giờ 00 phút, ngày 04/12/2019.TB tạm ngưng cung cấp nước:Đường Lê Công Phép, Nguyễn Hới, Phan Đình Thông, Đường Số 1, 2, 3, 3D, 5, 5D, 7 KDC Lý Chiêu Hoàng, đường Kinh Dương Vương (dãy số lẻ từ nhà số 519 đến An Dương Vương), An Dương Vương (từ Đường Số 1 đến cầu Mỹ Thuận) và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực Phường An Lạc, quận Bình Tân.Đường Số 31, 38, 43, 59, đường An Dương Vương (dãy số lẻ từ Kinh Dương Vương đến Đường Số 1) và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực Phường 10, Quận 6.Đường Số 22A, 24A, 27, 29, 33 và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực Phường 11, Quận 6.Từ 23 giờ 00 phút, ngày 05/12/2019 đến 04 giờ 30 phút, ngày 06/12/2019.