TB tạm ngưng cung cấp nước: Các tuyến đường hẻm trên địa bàn phường 5, 6 Quận 8. Từ 22h00 thứ Sáu, ngày 13/12 đến 05h00 thứ Bảy, ngày 14/12/2019;

11/12/2019 1:59:16 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Các tuyến đường hẻm trên địa bàn phường 5, 6 Quận 8. Từ 22h00 thứ Sáu, ngày 13/12 đến 05h00 thứ Bảy, ngày 14/12/2019;