TB tạm ngưng cung cấp nước: Các tuyến đường, hẻm thuộc khu vực Phường An Lạc, quận Bình Tân.Các tuyến đường, hẻm thuộc khu vực Phường 16, Quận 8.Từ 22 giờ 00 phút, ngày 13/12/2019 đến 05 giờ 00 phút, ngày 14/12/2019.

13/12/2019 5:04:05 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Các tuyến đường, hẻm thuộc khu vực Phường An Lạc, quận Bình Tân.Các tuyến đường, hẻm thuộc khu vực Phường 16, Quận 8.Từ 22 giờ 00 phút, ngày 13/12/2019 đến 05 giờ 00 phút, ngày 14/12/2019.