TB tạm ngưng cung cấp nước hẻm 689 Ba Đình, Phường 10, đường Chánh Hưng (số chẵn từ Ba Đình đến Hưng Phú) phường 10,hẻm 279, 289 Tùng Thiện Vương, phường 11 từ 11 giờ00 đến 16 giờ 00 ngày 02/01/2020 (thứ năm) và ừ 11 giờ00 đến 16 giờ 00 ngày 03/01/2020 (thứ sáu)

31/12/2019 2:36:51 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước hẻm 689 Ba Đình, Phường 10, đường Chánh Hưng (số chẵn từ Ba Đình đến Hưng Phú) phường 10,hẻm 279, 289 Tùng Thiện Vương, phường 11 từ 11 giờ00 đến 16 giờ 00 ngày 02/01/2020 (thứ năm) và ừ 11 giờ00 đến 16 giờ 00 ngày 03/01/2020 (thứ sáu)