TB tạm ngưng cung cấp nước: Toàn bộ các tuyến đường, hẻm thuộc địa bàn phường 14 quận 5 Từ 22 giờ 00 phút, ngày 02/01/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 03/01/2020.

31/12/2019 4:53:14 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Toàn bộ các tuyến đường, hẻm thuộc địa bàn phường 14 quận 5 Từ 22 giờ 00 phút, ngày 02/01/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 03/01/2020.