TB tạm ngưng cung cấp nước: Khu dân cư Bình Phú 1, Phường 10.Đường Hậu Giang (số lẻ) (Bình Phú – An Dương Vương), Phường 11.Đường An Dương Vương (số chẵn) (Lý Chiêu Hoàng – Hậu Giang), Phường 11.Từ 09 giờ 00 phút, thứ 2, ngày 06/01/2020 đến 12 giờ 00 phút ngày 06/01/2020.

2/01/2020 3:03:09 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Khu dân cư Bình Phú 1, Phường 10.Đường Hậu Giang (số lẻ) (Bình Phú – An Dương Vương), Phường 11.Đường An Dương Vương (số chẵn) (Lý Chiêu Hoàng – Hậu Giang), Phường 11.Từ 09 giờ 00 phút, thứ 2,  ngày 06/01/2020 đến 12 giờ 00 phút ngày 06/01/2020.