TB tạm ngưng cung cấp nước: Hẻm 689 Ba Đình, Phường 10;Đường Chánh Hưng (số chẵn – từ Ba Đình đến Hưng Phú), Phường 10;Hẻm 279, 289 Tùng Thiện Vương, Phường 11.Từ 11h00 đến 16h00 thứ Năm, ngày 02/01/2020;Từ 11h00 đến 16h00 thứ Sáu, ngày 03/01/2020;

2/01/2020 3:31:47 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Hẻm 689 Ba Đình, Phường 10;Đường Chánh Hưng (số chẵn – từ Ba Đình đến Hưng Phú), Phường 10;Hẻm 279, 289 Tùng Thiện Vương, Phường 11.Từ 11h00 đến 16h00 thứ Năm, ngày 02/01/2020;Từ 11h00 đến 16h00 thứ Sáu, ngày 03/01/2020;