TB tạm ngưng cung cấp nước:Các tuyến đường, hẻm trên địa bàn Phường 1;Đường Dương Bá Trạc và các hẻm nhánh;Đường Phạm Thế Hiển (số chẵn - từ cầu Mật đến cầu Ông Lớn);Từ 22h00 ngày 13/01/2020 đến 05h00 ngày 14/01/2020;Từ 22h00 ngày 14/01/2020 đến 05h00ngày 15/01/2020;

13/01/2020 2:05:39 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước:Các tuyến đường, hẻm trên địa bàn Phường 1;Đường Dương Bá Trạc và các hẻm nhánh;Đường Phạm Thế Hiển (số chẵn - từ cầu Mật đến cầu Ông Lớn);Từ 22h00 ngày 13/01/2020 đến 05h00 ngày 14/01/2020;Từ 22h00 ngày 14/01/2020 đến 05h00ngày 15/01/2020;